การหาพื้นที่ผิวของปริซึม

         ปริซึม  คือ ทรงสามมิติที่มีฐานทั้งสองเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการ  และฐานทั้งคู่อยู่ในระนาบที่ขนานกัน

          การเรียกชื่อปริซึม  จะเรียกตามฐานของปริซึม เช่น ฐานเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส เรียกว่า

ปริซึมสี่เหลี่ยมจัตุรัส   ฐานเป็นสามเหลี่ยม เรียกว่า  ปริซึมสามเหลี่ยม  เป็นต้น

ตัวอย่างปริซึม

                  พื้นที่ผิวของปริซึม       หาได้จาก           พื้นที่ผิวข้าง   +    2 ( พื้นที่ฐาน )

                  พื้นที่ผิวข้างของปริซึม   หาได้จาก          ความยาวรอบฐาน  ×   ความสูง

ตัวอย่างที่ 1 จงหาพื้นที่ผิวข้างของปริซึมสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีฐานยาวด้านละ 5  เซนติเมตร

ความสูง   10    เซนติเมตร

วิธีทำ                    จาก      พื้นที่ผิวข้างของปริซึม   =   ความยาวรอบฐาน  ×   ความสูง

=          (  5+5+5+5  )   ×  10

=            20   ×   10

=            200       ตารางเซนติเมตร     ตอบ

ตัวอย่างที่  2      จงหาพื้นที่ผิวของปริซึมสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีฐานยาวด้านละ   5   เซนติเมตร   ความสูง  10 เซนติเมตร

วิธีทำ          จาก            พื้นที่ผิวของปริซึม          =   พื้นที่ผิวข้าง   +   2  ( พื้นที่ฐาน )

เนื่องจาก  พื้นที่ผิวข้างของปริซึม      =   ความยาวรอบฐาน  X  ความสูง

=         20  ×  10

=         200               ตารางเซนติเมตร

ดังนั้น   พื้นที่ผิวของปริซึม               =   พื้นที่ผิวข้าง  + 2 ( พื้นที่ฐาน )

=         200   +   2  (   5× 5   )

=         200   +  50

=         250              ตารางเซนติเมตร          ตอบ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s