การหาปริมาตรของทรงกระบอก

ทรงกระบอก  คือ   ทรงสามมิติที่มีฐานเป็นวงกลมที่เท่ากันทุกประการ  และอยู่ในระนาบที่ขนานกันและเมื่อตัดทรงสามมิตินี้ด้วยระนาบที่ขนานกันกับฐานแล้วจะได้รอยตัดเป็นวงกลมที่เท่ากันทุกประการกับฐานเสมอ

ปริมาตรของทรงกระบอก      =      พื้นที่ฐาน  ×  สูง

=      πr2h

ตัวอย่างที่   1    กระป๋องนม สูง   4.4   เซนติเมตร   เส้นผ่านศูนย์กลาง  2.1   เซนติเมตร   บรรจุนมเต็มกระป๋องมีปริมาตรเท่าไร

          วิธีทำ           ปริมาตรของกระป๋องนม     =   πr2h

=     X  (  1.05  )2  X   4.4

=    15.246    ลูกบาศก์เซนติเมตร

ดังนั้น   กระป๋องบรรจุนมได้    15.246   ลูกบาศก์เซนติเมตร                               ตอบ

ตัวอย่างที่   2        ถังน้ำทรงกระบอก  มีรัศมี   7   เมตร    สูง    20    เมตร   ใส่น้ำไว้เพียงครึ่งถัง         จงหาปริมาตรของน้ำในถัง

      วิธีทำ                    ปริมาตรถังทรงกระบอก                            =     πr2h

=      X  72   X   20

=     3,080    ลูกบาศก์เมตร

ดังนั้น  ปริมาตรของน้ำครึ่งถัง    =     =   1,540   ลูกบาศก์เมตร  ตอบ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s